360 graden feedback

Met behulp van een 360 graden methode kan feedback over de RvB, RvC of RvT worden verkregen, zowel over gepercipieerde prestaties als over waargenomen gedrag (competenties).

Bij de bestuurder kan deze feedback worden benut om een breder zicht te krijgen op diens functioneren. De meerwaarde is dat niet alleen het perspectief van de raad wordt meegenomen, maar tevens van collega-directeuren, MT leden of andere belanghebbenden.

De RvC of RvT kan haar toegevoegde waarde vergroten met behulp van een 360 graden onderzoek. Duidelijk wordt welke activiteiten en rollen het meest gewaardeerd worden en hoe bepaalde aspecten versterkt kunnen worden. Ook hier kan gekozen worden voor een benadering gericht op activiteiten of op competenties. De aldus verkregen input kan deel uitmaken van de jaarlijkse evaluatie van de raad.