Teamvorming voor toezichthouders

Op de vraag of een RvC of RvT een team dient te zijn, wordt veelal positief gereageerd.

Een optimaal functionerende raad is niet alleen in het belang van de raad zelf, maar juist ook in het belang van de organisatie. Een goed werkend team schenkt immers vooral aandacht aan de organisatie waarop toezicht wordt gehouden en wordt daarbij niet onnodig afgeleid door onderlinge vraagstukken.

Is een raad een team?

Hoewel er sprake is van ‘laagfrequente’ samenkomst, hebben toezichthouders wel degelijk een gemeenschappelijk doel, evenals een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij voorkeur wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie over de aanpak, waarbij de leden elkaar aanvullen en waarbij het gemeenschappelijk belang strookt met individuele belangen. Hiermee voldoet de raad aan de eigenschappen van een team.

Is uw raad een team?

Dat een raad te definiëren valt als een team, wil nog niet zeggen dat uw raad ook daadwerkelijk zo functioneert. Daarvoor is het nodig dat de leden investeren in de groep en in elkaar. De wisselingen in het team zijn er debet aan dat de ontwikkeling van een toezichthoudend team niet lineair verloopt. Met de komst van nieuwe leden is het nodig om opnieuw aandacht te schenken aan activiteiten uit een eerdere fase. Dat gezegd hebbende is er toch een model ontwikkeld, waarin verschillende fasen te onderscheiden zijn. Dit boekje geeft inzicht in de activiteiten die uw team kan ondernemen om de teamvorming te versterken.
 

De boekjes zijn verkrijgbaar voor € 9,90 inclusief verzendkosten.