Intervisie

Met de versterkte professionalisering van toezichthouders en commissarissen heeft u een toenemende behoefte aan intervisie.

Mogelijk herkent u dit: de behoefte om met andere leden van leden of voorzitters van gedachten te kunnen wisselen. Om in vertrouwen vraagstukken te kunnen delen en van elkaars ervaring gebruik te kunnen maken.

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij u samen met de andere uw vraagstukken kunt bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er herkennings- en leerpunten uit. Er is sprake van gezamenlijk leren, waarbij vertrouwelijkheid en veiligheid voorop staan.

Hoe werkt het?

Een groep bestaat uit 6-7 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar, maar zijn wel allemaal commissaris of toezichthouder.

Er worden 4 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. De begeleide intervisie richt zich op de ontwikkeling van bestuurlijk inzicht, onafhankelijke oordeelsvorming en zelfreflectie. De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht, boardroom-dynamics, de mogelijkheid om goede vragen te stellen, het bieden van constructief tegenspel.

De groepen worden begeleid door Puck Dinjens. Zij is een ervaren gedragswetenschapper, en heeft diverse coaching- en mediation opleidingen gevolgd.

Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur. Locaties en data worden met deelnemers afgestemd. Prijs voor 4 bijeenkomsten: € 950, excl. BTW.