Interventie voor de RvT en RvC

Kiezen van de juiste interventie voor toezichthouders

Zowel te zware als te lichte interventies kunnen onwelkome effecten hebben. Bij te lichte interventies worden ongewenste ontwikkelingen niet genoeg gekeerd, terwijl te zware interventies ten koste kunnen gaan van het vertrouwen of een negatieve spiraal kunnen veroorzaken. Het is voor de raad dus belangrijk om weloverwogen interventies te kiezen, om grote stappen te vermijden en om ‘terug te schakelen’ als de situatie normaliseert. 

 

Naarmate de situatie spannender wordt, komt de raad meer onder druk te staan. Dit vraagt om toenemende reflectie van toezichthouders en stelt steeds hogere eisen aan de  onderlinge communicatie. De in dit boekje benoemde interventies betreffen dan ook niet alleen de interventies die nodig zijn om veranderingen te laten verwezenlijken of crises te bezweren. U treft ook interventies aan, die de interne processen van de raad zelf betreffen. 

De rol, positie en verantwoordelijkheid van de raad varieert en is afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt. Naarmate de situatie kritischer is, neemt de noodzaak tot intensief samenspel (in de raad) toe. Dat samenspel verandert inhoudelijk en relationeel, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

 

De boekjes zijn verkrijgbaar voor € 9,-- inclusief verzendkosten.