Leren door te doen

Met behulp van een simulatie van één of twee dagdelen kan uw RvC of RvT zijn vaardigheden vergroten en het eigen samenspel versterken.

Stelt de raad de juiste vragen? Blijft het beperkt tot de hoofdlijnen of duikt de raad graag de details in? Hoe komt ieders oordeel tot stand? En hoe gaat de raad om met besluitvorming? Minstens zo belangrijk is de vraag welke interventies de raad pleegt als het spannend wordt.

Er zijn twee vormen van simulaties:

1 | De raad als traumateam

Aan de hand van verschillende crisisscenario’s  worden dilemma’s, reacties en interventie-mogelijkheden besproken. Hierdoor ontstaat niet alleen een gedeelde visie op de wijze waarop de raad toezicht houdt maar is de raad ook  voorbereid op eventuele crises en weet men eerder op elkaar te vertrouwen als er zich een crisis zou voordoen.

2 | Een serieus spel

Door de simulatie in te gaan buiten de gebruikelijke vergaderorde kan de raad meer op de processen dan op de inhoud letten. Zaken die anders onder de oppervlakte blijven worden zo duidelijker zichtbaar en gemakkelijker bespreekbaar. Met als gevolg een verbeterd samenspel in de raad en met de bestuurder.
Het betreft een simulatie van de activiteiten van de raad, met behulp van een of meerdere acteurs. De ervaring die met deze simulaties zijn opgedaan zijn zeer positief, wat blijkt uit de waardering van gemiddeld een ‘9’.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er is uitgewerkte casuïstiek beschikbaar voor verschillende sectoren (maatschappelijk en profit). Deze kan gebruikt worden om een programma samen te stellen dat aansluit op de vragen van uw raad.