Diensten

Governance in Balans adviseert raden van commissarissen en raden van toezicht bij de werking van toezicht in de praktijk. De werkwijze is deskundig, persoonlijk en zorgvuldig. Het samenspel van de raad wordt onder meer versterkt door de samenstelling van een professionele en complementaire raad. En ook door tijdens de zelfevaluatie expliciet te reflecteren op de harde én de zachte aspecten van het toezicht. Versterking van de deskundigheid gebeurt onder meer door een masterclass of door gezamenlijke formulering van de toezichtvisie en het toetsingskader, gebaseerd op de nieuwe governance code.