Puck Dinjens

Puck heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren, adviseren en begeleiden van commissarissen, toezichthouders en directievoorzitters bij governancevraagstukken in diverse (publieke en private) sectoren.

Daarbij begeleidt zij  de jaarlijkse zelfevaluatie of adviseert zij ten aanzien van samenstelling van en samenwerking van de board. Door haar achtergrond als arbeids- en organisatie psychloog en veranderkundige heeft zij niet alleen aandacht voor de formeel-inhoudelijke aspecten van governance, maar vooral ook voor cultuur en gedrag. Dat betekent dat zij in haar werk formele kennis inbrengt en de dialoog en reflectie stimuleert, om de effectiviteit van bestuur en toezicht in de breedte te versterken.

Docentschappen

Governance University

 • Programmadirecteur voor alle commissarissen- en bestuurdersprogramma’s
 • Docentschap: Simulatie: the proof of the pudding

NVTZ

 • Leergang De Nieuwe Toezichthouder in Zorg en Welzijn
 • Leergang Voorzitter van de Raad van Toezicht

VTOI / NVTK

 • Kerndocent leergang De nieuwe Toezichthouder

Avicenna

 • Docent leergang Aankomend Toezichthouders


(Co-) Auteur

 • Hoofdredactie Goed Bestuur en Toezicht (2019 tot heden)
 • Goede Raad voor Commissarissen, (2018, Mediawerf)
 • Artikel over de governance code VO in VO Academie van januari 2016 (pagina 54 - 57)
 • Onderzoek naar de effectiviteit van toezichthouders in de zorg, in opdracht van NVTZ (Bestuurder, Voldoende Uitgedaagd?), 2013
 • Coauteur van: 
  Toolkit Toezicht Onderwijs (2014),
  Toolkit Commissariaat (2013 en 2009),
  Toolkit Toezicht in Het Publieke Veld (2012),
  Groot Coachingsmodellenboek (2011),
  Toolkit Toezicht Pensioensector (2011),
  Toolkit Toezicht Zorg (2011), 
  Groot psychologisch modellenboek (2010 en 2015),
  Echt Leiderschap (2009), 
  Jij bent aan Z (2004 en 2012)
 • Auteur van diverse artikelen voor Governance Update.
   

 

Johann Glaubitz


Johann Glaubitz Johann wordt zeer geboeid door wat er tussen leden van de Raad van Toezicht speelt, wat er gebeurt in hun communicatie met de bestuurder en hoe dit hun gezamenlijk doel al dan niet ondersteunt. Bij de begeleiding van deze doelgroep maakt hij gebruik van het concept van ‘ervarend leren’ waarbij de werkelijkheid wordt nagebootst om vervolgens vaardigheden, inzichten en overtuigingen onder de loep te nemen of te versterken.

Tijdens zijn 1ste graads opleiding tot theaterdocent is hij geschoold in het ervarend leren. Na zijn opleiding speelde hij bij verschillende theatergezelschappen en was te zien in verschillende rollen in film en tv. Vervolgens ontwikkelde hij zich verder door middel van een opleiding tot communicatietrainer en versterkte hij zijn coachende vaardigheden door middel van leergangen op het gebied van Transactionele Analyse en Voice Dialogue.

Momenteel is Johann werkzaam als coach, trainer en trainingsacteur en heeft hij zich toegelegd in het – al dan niet ‘spelend’ -  begeleiden van managers, bestuurders en (voorzitters van) Raden van Toezicht waarbij het ervarend leren samen gaat met een theoretische onderbouwing.