Coaching

Na een geslaagde selectieprocedure begint u aan een nieuwe uitdaging in uw loopbaan. Voor het eerst werken als eindverantwoordelijke of als toezichthouder betekent werken in een ander krachtenveld met andere mores. Omdat u nog niet terug kunt vallen op uw ervaring, kan een coach op de achtergrond behulpzaam zijn.

Bent u voor het eerst bestuurder of  toezichthouder? Dan is de kans groot dat u voelt dat u buiten uw comfortzone treedt. En dat terwijl van u wordt gevraagd dat u vanaf het eerste moment uw verantwoordelijkheid neemt en volop ‘meedraait’, terwijl u nog geen zicht heeft op de cultuur en de verhoudingen en u valkuilen wilt vermijden. Een coach kan met u het gesprek aangaan en u met raad bijstaan over de situatie die u aantreft en over uw reactie daarop.

Daarbij wordt aandacht besteed aan onderwerpen die de organisatie betreffen (is er een strategie en een toezichtvisie?), evenals de cultuur van de organisatie en van de raad (hoe verhoud ik mij daartoe?), de rol van de eindverantwoordelijke of de toezichthouder (welke rol vind ik passend en hoe verhoudt deze zich tot wat men gewend is?) en het team waarin u nu werkzaam bent (wat zijn de mores hier en wat is mijn ambitie hierin?). Het uiteindelijke doel is uw impact te optimaliseren.

Als bestuurder of toezichthouder kunt u ook te maken krijgen met crises of lastige situaties, waarbij u graag met een onafhankelijke gesprekspartner wilt sparren.

Ook in dat geval is coaching een uitkomst. U kunt de specifieke situatie bespreken, evenals uw dilemma’s en overwegingen. De ervaring leert dat dat vaak leidt tot het zicht op nieuwe alternatieven en andere handelwijzen en dat u daarmee de kans op het succesvol hanteren van de ontstane situatie vergroot.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na een intakegesprek wordt een voorstel gemaakt voor een maatwerkvoorstel, dat aansluit bij uw behoefte. Daarna gaat de coaching van start, in de afgesproken frequentie en duur. Het tarief is € 200,-- per online sessie van anderhalf uur. Uiteraard zijn ook fysieke bijeenkomsten bespreekbaar.