Drijfveren

Krijgt u meer energie van het kritisch beschouwen of juist van het snel bereiken van resultaten? En verkent u bij voorkeur mogelijke kansen en vernieuwingen of opereert u juist behoedzaam, met behoud van het goede? Deze voorbeelden van drijfveren geven aan wat u beweegt.

Ze zeggen iets over uw motivatie, over uw houding, voorkeur(en) en over uw waarden. Drijfveren kunnen als gevolg van tijd en ervaring veranderen. Hoe meer uw drijfveren aansluiten bij uw positie, hoe beter u zich op uw plaats zult voelen.

Een ideale Raad bestaat uit leden met verschillende drijfveren die elkaar aanvullen en versterken. Een complementaire Raad waarborgt een bredere inbreng van gezichtspunten, kan beter omgaan met en flexibeler inspelen op uiteenlopende situaties. Governance-activiteiten kunnen dan bovendien veel gerichter toebedeeld worden.

Mensen vinden hun eigen drijfveren doorgaans normaal, terwijl ze de toegevoegde waarde van andere drijfveren niet altijd op waarde schatten of er zich zelfs door laten irriteren. Inzicht in de drijfveren van leden van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of Raad van Bestuur helpt juist om elkaar beter te begrijpen, om elkaar gericht de bal toe te kunnen spelen, om onnodige irritaties te voorkomen.

Een juist moment om inzicht in elkaar en in elkaars drijfveren te krijgen is voorafgaand aan een wijziging van de samenstelling van de Raad  - bijvoorbeeld als gevolg van vacatures. Deze kennis levert een waardevolle aanvulling op het gewenste profiel van de nieuwe collega en op de versterking en complementariteit van het team.

Maar ook de zelfevaluatie is een goed moment om elkaar beter te leren kennen en het persoonlijke gesprek aan te gaan over elkaars voorkeuren en gewenste onderlinge samenwerking. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt welke invalshoeken in de raad onderbelicht blijven en welke versterkt kunnen of zelfs moeten worden.

Governance in Balans past verschillende instrumenten toe om de drijfveren van leden van de RvB, RvC of RvT in kaart te brengen. Voorbeelden zijn  Management Drives https://www.managementdrives.com/ of de AEM Cube https://www.human-insight.nl/.