Masterclass governance

Met regelmaat worden wetgeving of (branche-specifieke) governancecodes aangepast. Als u als raad wilt weten wat dat voor u betekent, is een incompany masterclass governance zinvol.

Tijdens de masterclass wordt – de voor uw branche relevante – veranderingen in de wetgeving en governancecode besproken en vertaald naar wat deze in de praktijk betekent voor u als bestuurder of toezichthouder. Centraal daarbij staat de vraag hoe het beste kan worden omgegaan met de richtlijnen uit de code en hoe deze kunnen worden toegepast, op een manier die past bij de organisatie waar u op toeziet. Dit uiteraard met in acht neming van het  “pas toe en/of leg uit” principe.

De masterclass biedt alle gelegenheid om stil te staan bij specifieke onderwerpen die leven in de raad of die juist relatief weinig aan de orde komen en eigenlijk meer aandacht vragen.

Dit incompany programma kan als raad gezamenlijk worden doorlopen, waarna het kennisniveau van de raad op eenzelfde peil is. Uiteraard kan ook de bestuurder hieraan deelnemen, zodat iedereen even goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de governance.