Masterclass governance

Met regelmaat worden governancecodes aangepast. Zo zijn in het afgelopen jaar niet alleen de Corporate Governance Code maar ook de Zorgbrede Governancecode veranderd.

Tijdens de masterclass wordt de governancecode doorgelicht en wordt besproken wat deze in de praktijk betekent voor bestuurders en toezichthouders in een specifieke branche. Centraal daarbij staat de vraag hoe bestuurders en toezichthouders omgaan met de richtlijnen uit de codes en hoe zij daaraan een eigen vertaling geven, die past bij hun organisatie. Dit met in acht neming van het feit dat  “pas toe of leg uit” nu strikter wordt toegepast dan in de vorige code. Ook wordt stilgestaan op welke wijze bestuurders en toezichthouders die waarden en normen hanteren die passen bij de maatschappelijke positie van hun organisatie? Wat betekent besturen en toezichthouden, kijkend naar de verwachtingen van de aandeelhouders en van de belanghebbenden van de organisatie? Hoe ontwikkelen bestuurders en toezichthouders hun eigen professionaliteit en deskundigheid en op welke wijze worden deze bespreekbaar gemaakt?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de masterclass Governance.
Dit is een (in-company) programma dat door de RvT of RvC als geheel kan worden gevolgd.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met dinjens@governanceinbalans.nl