Goede Raad voor Commissarissen, 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders

Goede Raad voor Commissarissen

21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders

Een inzicht gevend boek voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders en andere belangstellenden in governance. In 21 kernachtige hoofdstukken krijgt u zicht op gewenst en ongewenst gedrag in de bestuurskamer en waarom deze plaats (blijven) vinden. Verklaringen voor dit gedrag worden gegeven vanuit de wetenschap en best practices, aangereikt vanuit de brede praktijkervaring van de auteurs.

"...een prettig en verrassend leesbaar boek, dat naast gedegen analyses en case studies bol staat van de praktische tips aan toezichthouders."
Een quote uit de boekbespreking in Goed Bestuur en Toezicht 3/2018

Recensie op managementboek

‘Goede raad voor commissarissen geeft een inkijkje in wat zich afspeelt in het hoofd van toezichthouders en bestuurders en in de dynamiek tussen de toezichthouders en de omgeving. Met inzichten uit vaak niet voor de hand liggende hoeken. Natuurlijk komen begrippen als governance, compliance, stakeholderbeleid en integriteit aan de orde, dat hoort bij deze materie. Maar de invalshoeken daarop zijn zeer divers en vaak verrassend: van cognitieve dissonantie, het begrip ‘moed’ volgens Aristoteles, risk appetite en de Big Five persoonlijkheidskenmerken tot de Vedische geschriften over non-dualisme’.

‘Dinjens schrijft in haar nawoord: ‘De tolerantie voor fouten wordt in onze maatschappij steeds kleiner en de verwachting dat toezichthouders en bestuurders onfeilbaar moeten zijn steeds nadrukkelijker’. Fouten zullen er natuurlijk altijd gemaakt worden, en een commissaris is ook maar een mens. Juist door de focus op menselijke eigenschappen, tekortkomingen en valkuilen, kan Goede raad voor commissarissen helpen om die valkuilen zo veel mogelijk te vermijden’.


Goede Raad voor Commissarissen is verschenen onder eindredactie van Puck Dinjens en bevat 21 bijdragen van auteurs. Deze auteurs hebben ervaring als toezichthouder en/of bestuurder, zijn verbonden aan onderwijsinstellingen of hebben een eigen adviespraktijk.

Goede Raad voor Commissarissen is verkrijgbaar bij de boekhandel (ISBN: 978-94-90463-62-5).

Recensies