Begeleiding vacatures RvC en RvT

De aanstelling van een nieuw lid van de RvC of RvT is een vitale activiteit van uw raad. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering, gezien het enorme verschil dat een goede toezichthouder maakt.

Bij het zoeken naar een nieuwe bestuurder kan Governance in Balans u ondersteunen bij de begeleiding van dit belangrijke proces. Dat gebeurt door het faciliteren van de verschillende stappen die leiden tot de aanstelling of benoeming van de juiste persoon. U kunt een keuze maken uit de stappen waarbij u graag begeleid wordt.

Een goede selectie begint met een dialoog die tot de profielschets leidt. Hoe specifieker het profiel, hoe groter immers de kans op succesvolle invulling van een vacature. Een toegesneden profiel behoedt u bovendien voor ongewenste verrassingen.

Indien u kiest voor advertentiewerving, kunt u worden ondersteund bij het opstellen van een aansprekende vacaturetekst en een geobjectiveerde briefselectie. De benoemingscommissie wordt - indien u dat wenst - ondersteund bij de te voeren gesprekken en een zoveel mogelijk geobjectiveerde besluitvorming.  
Deze kan worden onderbouwd met behulp van een drijfveren- en persoonlijkheidsonderzoek, waarvan de resultaten in het selectiegesprek kunnen worden besproken. Zie ook: drijfveren

Indien uw voorkeur uitgaat naar filesearch werken wij nauw samen met PMP-Supervisor. De ervaring leert dat de scherpe selectie in hun file leidt tot goede kandidaten. Deze filesearch kan ook aanvullend op een advertentie worden verricht.

Begeleiding door Governance in Balans waarborgt een secuur uitgevoerd proces en een weloverwogen besluitname.

Een nieuwe commissaris of toezichthouder: iedere vacature is een kans om de raad te versterken

Belangrijk uitgangspunt is de complementariteit van de raad, niet alleen voor wat betreft kennis en ervaring, achtergrond en sekse, maar ook qua persoonlijkheden en drijfveren. Een complementair team is immers het beste in staat om vraagstukken effectief te adresseren. En om breed te kijken naar de context waarin de organisatie zich bevindt en de strategische opgaven waarvoor de organisatie zich gesteld ziet. Juist door het profiel specifiek te maken kan een nieuw lid van de raad geworven worden met additionele en gewenste ervaringskennis of kwaliteiten. Zie ook: drijfveren

Ook deze selectieprocedure kan geheel of gedeeltelijk door Governance in Balans worden begeleid. Indien er sprake is van een geschiktheidstoets van een externe toezichthouder (ILT Autoriteit Wonen of DNB) kunnen wij u bovendien begeleiden bij alle te nemen stappen. Niet alleen kunnen de gevraagde documenten voor u worden opgesteld, maar ook kan de  geselecteerde kandidaat worden voorbereid op de gesprekken met de externe toezichthouder (ILT – Autoriteit Wonen of DNB). Met behulp van deskundigen uit de financiële sector of uit de volkshuisvesting wordt de beoogde bestuurder of commissaris inhoudelijke grondig voorbereid.