Zelfevaluatie

Uw Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht is voortdurend in beweging. Niet alleen door de steeds veranderende samenstelling en dynamiek binnen de raad, maar ook door veranderende wet- en regelgeving en codes en door de invloed van (zwaarwegende) toezichtthema’s.

Binnen uw Raad bestaat de behoefte aan permanente verbetering van het toezichtproces. Of om te behouden wat er de afgelopen periode is bereikt. Of juist de wens om elkaar scherp te blijven houden in tijden van bloei. Om het toezichtproces te optimaliseren kan Governance in Balans u begeleiden bij uw zelfevaluatie met een methodiek gericht op de inhoud en inrichting van de governance enerzijds en de samenstelling en het samenspel anderzijds. Deze vier aspecten vindt u terug in het IISS model

De zelfevaluatie is, naast een terugblik op het verleden, een manier om samen scherper de toekomst in te gaan. Met de juiste prioriteiten, met goede inhoudelijke en onderlinge afspraken. Door een eigen aanpak te kiezen in inhoud en vorm kunt u het beste uit de zelfevaluatie halen en daarmee uit uw RvC of RvT. De evaluatie kan breed en grondig zijn of meer toegespitst en diepgaand: gericht op de inhoud van de governance en op cultuur en gedrag binnen de Raad. En de nadruk kan op geobjectiveerd onderzoek liggen en op de dialoog.

Governance in Balans biedt een breed scala aan mogelijkheden om de zelfevaluatie in te vullen. Op een manier die recht doet aan uw Raad, organisatie en sector. Op een manier die de samenwerking en het samenspel in de Raad versterkt. Denk aan – een keuze uit - persoonlijke interviews, uitvoerige of beknopte vragenlijsten, vergaderobservaties. Maar denk ook aan het inzichtelijk maken van elkaars drijfveren en aanscherpen van de dialoog met behulp van het Zelfevaluatiespel.

Afhankelijk van de ontwikkelfase van de Raad en binnen de begrenzingen van het gewenste budget stelt Governance in Balans in een intakegesprek met u een plan van aanpak op. Wilt u meer informatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Contactformulier

Ik ben geen robot (Vink aan)