Privacyverklaring

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor heel Europa eenduidig vastgesteld welke verplichtingen er gelden als er met persoonsgegevens wordt gewerkt.

Elke onderneming is onder andere verplicht duidelijk te communiceren over de doelstellingen en het soort gegevens dat men gebruikt.
Dit kan door een privacyverklaring op te stellen en die gemakkelijk toegankelijk te maken.

In het kader van de eigen bedrijfsvoering maken de gelieerde ondernemingen Board in Balans en Governance in Balans gebruik van persoonsgegevens. Het betreft vooral de normale naam en adresgegevens van opdrachtgevers en betrokkenen bij de projecten.
Het gebruik is administratief, om een database met klantinformatie op te bouwen alsook voor de ondersteuning van het verloop van projecten en het financieel afwikkelen daarvan. Deze informatie wordt opgeslagen in een Nederlands online boekhoudsysteem dat ook informatie uitwisselt met de accountant. Met de betrokken accountant, Key2Finance, is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast blijven emailadressen in het email programma bekend.

Anderzijds wordt er bij de begeleiding van werving en selectieprocedures gevoelige persoonlijke informatie van mogelijke kandidaten verzameld. Het betreft naast de gebruikelijke naam en adresgegevens, ook gevoelige informatie als een meegezonden Curriculum Vitae en de gevoerde briefwisseling.
Van sommige kandidaten zijn ook resultaten van psychologische testen bekend.
Bij de behandeling van deze informatie wordt gewerkt conform de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).
De informatie wordt op papier en binnen de gehanteerde online testsystemen opgeslagen.
Alle informatie wordt na een periode van twee jaar vernietigt.

Alle persoonlijke informatie is op aanvraag beschikbaar voor de persoon zelf.
Eventuele foutieve informatie zal na melding door betrokkene zelf direct worden gecorrigeerd. Voor informatie in het kader van een werving en selectieprocedure bestaat conform de NIP-code een opslagplicht van twee jaar. Alle andere persoonsgegevens zullen altijd direct worden verwijderd indien betrokkene daarom verzoekt.
De persoonsgegevens worden alleen binnen het kader van de opdracht gebruikt, en nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Eventuele klachten ten aanzien van gebruik van persoonsgegevens kunnen bij de privacy toezichthouder (AVG wet) worden ingediend. Voor klachten ten aanzien van werving en selectie, is ook melding bij het NIP mogelijk.

Eerstverantwoordelijke voor Board in Balans en voor Governance in Balans:
Drs. Puck Dinjens
Nieuwe Uitleg 36
2514 BR Den Haag
Dinjens@governanceinbalans.nl