Privacyverklaring

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor heel Europa eenduidig vastgesteld welke verplichtingen er gelden als er met persoonsgegevens wordt gewerkt.

Elke onderneming is onder andere verplicht duidelijk te communiceren over de doelstellingen en het soort gegevens dat men gebruikt.
Dit kan door een privacyverklaring op te stellen en die gemakkelijk toegankelijk te maken.

In het kader van de eigen bedrijfsvoering maken de gelieerde ondernemingen Board in Balans en Governance in Balans gebruik van persoonsgegevens. Het betreft vooral de naam- en adresgegevens van opdrachtgevers en van betrokkenen bij de projecten.
Het gebruik is administratief voor de ondersteuning van het verloop van projecten en het financieel afwikkelen daarvan. Deze informatie wordt opgeslagen in een Nederlands online boekhoudsysteem dat ook informatie uitwisselt met de accountant. Met de betrokken accountant, Key2Finance, is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast blijven emailadressen in het email-programma bekend.

Anderzijds wordt er bij de begeleiding van werving en selectieprocedures gevoelige persoonlijke informatie van mogelijke kandidaten verzameld. Het betreft naast de gebruikelijke naam en adresgegevens ook gevoelige informatie als een meegezonden Curriculum Vitae en de gevoerde briefwisseling. Van sommige kandidaten zijn ook resultaten van psychologische testen bekend.
De informatie wordt op papier en binnen de gehanteerde online testsystemen opgeslagen. Alle informatie die door Board in Balans of Governance in Balans wordt verkregen wordt na afronding van de selectieprocedure vernietigd.

Alle persoonlijke informatie is op aanvraag beschikbaar voor de persoon zelf. Eventuele foutieve informatie zal na melding door betrokkene zelf direct worden gecorrigeerd. Alle persoonsgegevens zullen altijd direct worden verwijderd indien betrokkene daarom verzoekt. De persoonsgegevens worden alleen binnen het kader van de opdracht gebruikt en nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Board in Balans en Governance in Balans zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop aanbieders van psychologische testen omgaan met hun gegevensopslag. Dat geldt eveneens voor de (drijfveren)vragenlijsten van Human Insight, de AEM-Cube, ACT-Cube of Governance Cube waarvan vooral gebruik wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de teamsamenstelling.

Eventuele klachten ten aanzien van gebruik van persoonsgegevens kunnen bij de privacy toezichthouder (AVG wet) worden ingediend.

Versiebeheer van dit privacyreglement
Board in Balans en Governance in Balans behouden zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in januari 2020.

Eerstverantwoordelijke voor Board in Balans en voor Governance in Balans:
Drs. Puck Dinjens
Nieuwe Uitleg 36
2514 BR Den Haag
Dinjens@governanceinbalans.nl