Leiderschaps-programma, executive coaching en loopbaancoaching

Persoonlijke en leiderschapsontwikkeling kan zowel individueel en in teambijeenkomsten plaatsvinden. Deze programma's zijn bestemd voor toezichthouders en executives.


Leiderschapsprogramma
Persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling gaan hand in hand. Bij het ontwikkelen van leiderschap gaat het vaak om het omgaan met dilemma's en thema's. Deze thema’s  hebben tot dan toe een belangrijke invloed op ontwikkeling van het leiderschapspotentieel van een bestuurder. In de leiderschapsprogramma’s die Governance in Balans ontwikkelt, staat het delen van een gemeenschappelijke visie op  leiderschap centraal. Ook is er een gerichte focus op het vergroten van zelfkennis en het versterken van beinvloedend vermogen.
Een team dat sámen een leiderschapsprogramma doorloopt, gaat bovendien beter samenwerken. Doordat het wederzijds begrip vergroot wordt, maar ook omdat de teamleden van elkaar leren. Het programma heeft dus effect op zowel individuele inzichten en kwaliteiten als op teamcohesie en leiderschap binnen de organisatie als geheel.

Executive coaching
Executive coaching is bij uitstek een manier om individuele thema's te bezien en te leren hanteren. Onze aanpak is gericht op het (her-)ontdekken van kwaliteiten en het vervangen van oude en zich herhalende thema's door een andere effectievere benaderingswijze. Met deze aanpak die valt binnen de cognitieve gedragscoaching is inmiddels veel ervaring opgedaan. U wordt u bewust(er) van uw eigen denkwijze en krijgt beter inizcht in uw denk- en handelingspatroon door stil te staan bij uw oordelen en overtuigingen. Ook leert u de nieuw verkregen inzichten toe te passen en de effectiviteit daarvan in uw dagelijkse praktijk te ervaren en te versterken.

Loopbaancoaching
Loopbaancoaching is waardevol als u een nieuwe zakelijke toekomst tegmoet gaat. Bijvoorbeeld in een executive rol, maar ook als u een professionele toezichthouder wilt worden. Inzicht in uw kwaliteiten, energriebronnen en drijfveren helpt u bij het keizen van een nieuwe en constructieve richting. Bovendien wordt u wegwijs gemaakt in het de wijze waarop u uw gewenste positie(s) kunt verwerven.

Als u een toezichthoudende portefeuille wilt opbouwen, bieden wij u graag twee bijeenkomsten aan met het oog op een versnelde en effectieve orientatie. Indien u zich aansluitend wenst in te schrijven bij PMP Supervisor zodat u als potentiele toezichthouder gevonden kunt worden door opdrachtgevers, krijgt u van hen een korting van 50% op het inschrijfbedrag. Zie voor meer informatie: pmp-supervisor