Goed Bestuur & Toezicht 2022-2

Doe het goede goed

Een schok bij de ochtendkoffie, een bericht in de krant dat Alex Brenninckmeijer onverwacht is overleden. Niet lang geleden spraken we hem nog voor onze boekenrubriek naar aanleiding van zijn laatste boek, Moreel Leiderschap.

Naast intelligent en erudiet bleek Alex Brenninkmeijer ook over wijsheid te beschikken. Met opvallende bescheidenheid sprak hij toch vol kracht over de noodzaak van Moreel Leiderschap in een wereld waar rationaliteit de andere invalshoeken verdringt.

Opmerkelijk was de nadruk die hij legde op het in balans houden van belangrijke invalshoeken en op het menselijke welzijn als uitgangspunt voor ons (en zijn eigen) handelen. Zijn stelling was dat waarden en gevoelens net zo zwaar zouden moeten wegen als de (harde) feitelijkheden. Pas dan ontstaan oplossingen voor problemen die niet alleen vandaag standhouden, maar ook op termijn houdbaar zijn. In zijn ogen waren dit de oplossingen die recht doen aan de eigenheid van een menselijke samenleving.

Wij allemaal moeten regelmatig het gesprek durven aangaan, niet alleen over wat mogelijk en haalbaar is, maar ook over wat goed en wenselijk is. Om dat dan vervolgens zo goed mogelijk te doen. In deze tijd, waarin we vaak voor een complexe problematiek komen te staan, zijn oplossingen vaak niet ééndimensionaal. Ze vragen om de belichting van meerdere perspectieven en in toenemende mate om samenwerking.

Samenwerking is niet alleen nodig bij het ten uitvoer brengen van de bedachte activiteiten, maar zeker zo belangrijk bij het inventariseren van de problematiek zelf, en bij het ontwikkelen van mogelijke oplossingsrichtingen. In iedere fase is een open gesprek met alle betrokkenen noodzakelijk om vertrouwen en draagvlak te creëren voor de uiteindelijke oplossingsrichting. Ook als dat betekent dat we zelf niet het maximale eruit kunnen slepen en af en toe misschien ook moeten inleveren, opdat de oplossing duurzaam en houdbaar wordt en daarmee positief kan bijdragen aan onze wereld als geheel.

Met Alex is een mensch verdwenen. Het is te hopen dat zijn inzichten levend blijven. Juist in deze tijd van grote veranderingen.

Puck Dinjens en Herman Hudepol
Hoofdredactie Goed Bestuur &Toezicht

 

Meer over
Goed Bestuur & Toezicht
Platform voor Governance
Ga naar de website >