Goed Bestuur & Toezicht 2023-1

Normaal en Waardevol

Normaal betekent volgens de norm handelen. Waardevol zijn die handelingen die waarde toevoegen. Zo zijn onze normen en waarden onderdeel van het dagelijkse spraakgebruik, en dus impliciet van invloed bij alle besluiten die we nemen. Het probleem is dat we het spreken over een gedeeld waardenen normenkader eigenlijk zijn verleerd of dit heel vrijblijvend doen. Het echt stellen van een norm staat gevoelsmatig op gespannen voet met de verworven persoonlijke vrijheid. In een klimaat waarin we vooral ruimte willen bieden en liever niet willen begrenzen, laten we onze handelwijze eigenlijk alleen nog beperken door de zichtbare pijn van de medemens. En dat zelfs niet in alle gevallen. Dit maakt een (maatschappelijke) discussie over normen en waarden belangrijk: over de vraag wat we vinden dat normaal zou moeten zijn en hoe we ervoor zorgen dat ons gedrag ook werkelijk als waardevol wordt ervaren.

De Corporate Governance Code is nu juist wel een poging om te normeren wat als waardevol zou moeten worden gezien. Alleen al daarom is de Code op zichzelf waardevol. Een norm wordt echter alleen vrijwillig nageleefd als deze als ‘normaal’ wordt beschouwd, dat wil zeggen als de (sub)groep de gestelde normen in het dagelijks leven als leidend accepteert. Zodra de maatschappij gedrag niet meer accepteert, kan dat uiteindelijk ook gevolgen hebben voor onze normen. De MeToo beweging is daar een duidelijk voorbeeld van: uitspraken of gedrag die tot voor kort geaccepteerd waren en als normaal gezien werden, roepen nu direct negatieve reacties op. Natuurlijk kunnen normen ook worden geaccepteerd als deze juridisch verankerd zijn – en gehandhaafd worden.

In deze editie geven verschillende auteurs aan hoe zij denken dat de Corporate Governance Code functioneert en op welke manier deze bijdraagt aan waardevolle bijdragen van ondernemingen. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de mensheid en de planeet. Alleen al de discussie hierover is van het grootste belang en zal hopelijk leiden tot niet alleen een nieuwe norm, maar vooral tot een geaccepteerde en vrijwillig nageleefde, normale, gang van zaken. Wij hopen echt dat er een Nieuw Normaal zal gaan ontstaan.

Puck Dinjens en Herman Hudepol
Hoofdredactie Goed Bestuur &Toezicht

 

Meer over
Goed Bestuur & Toezicht
Platform voor Governance
Ga naar de website >