Profielschets en assessment

Aan de werving en selectie van goede bestuurders en toezichthouders worden steeds hogere eisen gesteld. Het gezamenlijk opstellen van een profielschets is dé manier om een gezamenlijke kijk te ontwikkelen op de gewenste bijdrage van de nieuwe bestuurder of toezichthouder.

Hoe beter de Raad erin slaagt helder te verwoorden waaraan de nieuwe loot aan de stam dient te voldoen, hoe groter de kans is om een passende kandidaat te vinden.

Governance in Balans beschikt over de gewenste ervaring én het geschikte instrumentarium om samen met u een profielschets op te stellen. In de werkwijze van Governance in Balans krijgen niet alleen kennis en ervaring een plaats krijgen, maar ook  persoonlijkheid, drijfveren en complementariteit in het team.

Assessment voor toezichthouders en bestuurders

De keuze van bestuurder of toezichthouder is van wezenlijke betekenis voor de continuïteit van een onderneming. Het is belangrijk om het besluit weloverwogen te nemen, juist omdat een verkeerde keuze zulke desastreuze gevolgen kan hebben. Vooral als het gaat om een bestuurder of voorzitter RvC is het wenselijk om het risico op een verkeerde beslissing zoveel mogelijk te beperken. Dat kan met behulp van een assessment: daarin wordt niet alleen getoetst in hoeverre de kwaliteiten aansluiten bij de profielschets, maar ook wat de te benoemen bestuurder of toezichthouder specifiek toevoegt aan een team. Eventuele spanningsbronnen in het team of individuele 'derailers' kunnen met behulp van een assessment programma aan het licht komen, zodat daar van meet af aan alert op worden gereageerd. Lees meer over 'derailers' How your greatest strenght can become your weakness (pdf)

Tot slot is de inzet van een assessmentprogramma een goede basis voor de permanente educatie van toezichthouders en bestuurders.

Wanneer er sprake is van een Fit and ProperTest (DNB, ILT) wordt het bijvoegen van een assessmentrapport bij de onderbouwing zeer gewaardeerd. Meer informatie hierover treft u aan op de rechterzijde van deze pagina.