Permanent onderhoud is nodig

Iedere raad wil blijvend wendbaar zijn. Artikel uit Goed Bestuur & Toezicht

Op de vraag of een RvC of RvT een team dient te zijn, wordt tegenwoordig veelal positief gereageerd. De meeste toezichthouders zijn zich er terdege van bewust dat de kwaliteit van de interactie bepalend is voor de kwaliteit van het toezicht. Samen als raad goed optreden is de sleutel voor adequaat toezicht op de onderneming of organisatie. De praktijk leert dat dat niet (altijd) vanzelf gaat en een permanent leerproces vraagt.

Puck Dinjens licht toe waarom een toezichthoudend team een bijzonder team is en wat ervoor nodig is om goed op elkaar ingespeeld meerwaarde te leveren voor de organisatie.

Download het hele artikel