Early warning signals

Een niet-pluis-gevoel kunt u krijgen van diverse soorten signalen. Wij hebben een aantal daarvan voor u op een rijtje gezet.


Gedrag

 • Te veel benadrukken van externe oorzaken
 • Defensieve reactie op kritische vragen
 • Bilateraal overleg wordt uitgesteld
 • Men laat zich verrassen
 • Bagatelliseren van potentiele problemen
 • Voelbare spanning tussen de leden van de raad van bestuur


Informatie en aard van contact:

 • Informatievoorziening is te laat of niet juist, of onvoldoende
 • Onwil van RvB om aanvullende informatie te verstrekken
 • Adviezen en aanbevelingen van de raad, stakeholders of externe toezichthouder worden niet opgevolgd
 • Verzoek om contact vanuit medezeggenschapsorganen, senior management of MT
 • Hoog verloop van senior managers of management team


Proces niet in control

 • Veelvuldig voorkomen van incidenten
 • Toename druk op RvC agenda door korte termijn besluiten
 • Meerdere malen afwijken van beleidsplannen en budgetten
 • Haperende governance
 • Vertrek van hoger managementleden


Resultaten en strategische plannen:

 • Zeer ambitieuze doelstellingen / businessplan: risico van overstretching
 • Exploitatie wijkt ver af van de prognose (positief dan wel negatief)
 • Begrotingen en prognoses die elke keer nét worden behaald
 • Strategische voornemens worden niet gerealiseerd of juist té goed
 • Benadrukken van externe oorzaken of bagatelliseren van potentiele problemen
 • Voordragen van louter en alleen de gekozen oplossing zonder alternatieven te belichten
 • Prestigeprojecten of vlucht naar voren om problemen te camoufleren of als ‘speeltje’ van de bestuurder
 • Uitblijven van pensioen- of btw afdrachten
 • Winstmanipulatie
 • Excessieve schulden


Signalen die wijzen op toegenomen risico’s:

 • Signalen van de accountant
 • Inzet van vaste toeleveranciers uit eigen netwerk
 • Langjarige succesvolle CEO
 • CFO van het jaar
 • Veelvuldig optreden in de media, geruchten in de pers of in de netwerken
 • Irrationele tijdsbesteding
 • Statussymbolen (zoals trophy wife of exclusief vervoermiddel)
 • Veranderd  uitgavenpatroon
 • Grilligheid van gedrag
 • Hofhouding, aanstellen van directe collega’s uit vorige werkomgevingen
 • Melding Huis voor Klokkenluiders


Indicaties voor mogelijke fraude

 • Onverklaarbare afwijkingen van plannen en begrotingen
 • Ontbreken van functiescheidingen
 • Complexe transacties
 • Steeds terugkerende transactiepartijen
 • Plots verlaten van huisaccountant of -jurist voor specifiek dossier