4xI model

Reflectie op de governance betreft onderstaande vier aspecten, onafhankelijk van het type organisatie of de branche waarin de organisatie werkzaam is.

Wanneer deze aspecten met elkaar in evenwicht zijn, is de werking van het toezicht optimaal.
 

Inhoud
Doen we de juiste dingen? Doen we wat van ons verwacht wordt?

Inrichting
Hebben wij de basis op orde? 
Zowel juridisch als organisatorisch?

Individu
Zijn wij optimaal samengesteld met het oog op kennis, ervaring, persoonlijkheden? 
Past onze raad bij de toekomstige toezichtopgave?

Interactie
Hoe is de cultuur en het samenspel in de raad?
Hoe gaan we met elkaar om? En met de RvB en de belanghebbenden?

Deze manier van kijken ligt ten grondslag aan de evaluatie of bij het samen opstellen van de toezichtvisie en toezichtkader. Maar ook bij de benoeming of herbenoeming van een lid van de raad.

Eventuele aandachtspunten kunnen op deze wijze beter worden geduid en verbeterpunten in de raad worden zo bespreekbaar gemaakt. De dialoog is vervolgens natuurlijk onverminderd van belang om aanpassingen te realiseren. Daarbij kan Governance in Balans u in begeleiden.