Kiezen van de juiste interventie voor toezichthouders

Betrokken governance

Daarbij vergewissen commissarissen en toezichthouders zich niet alleen van meetbare, maar ook van merkbare informatie. Vergewissen kan alleen als bestuurders en toezichthouders zich directer verhouden tot de organisatie, stakeholders en externe toezichthouders. Dat verandert de praktijk van besturen en toezicht. Maar betrokken toezicht roept ook vragen op. Bijvoorbeeld over de gewenste toegevoegde waarde van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. En vragen over rolopvatting, rolinvulling en rolvastheid.

Is uw Board in Balans?

Invulling van de governance

Iedere onderneming of organisatie heeft de vrijheid om de governance zelf in te vullen. Natuurlijk binnen de kaders van wet en regelgeving. De  governance kan daarmee aansluiten bij de specifieke situatie van de onderneming of organisatie. Zo kan een goede balans gevonden worden tussen toezicht gebaseerd op principes en toezicht gebaseerd op regels, tussen monitoren van objectieve gegevens en gedrag en cultuur, tussen afvinken en ondervinden, tussen formeel-afstandelijk en betrokken toezicht, tussen aansprakelijk en aanspreekbaar zijn.

 

Governance in Balans adviseert

Governance in Balans adviseert u zowel graag bij de inrichting als bij het samenspel van de governance in uw Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Governance in Balans doet dat vanuit een professionele inbreng, met diepgaande kennis en deskundigheid en een onafhankelijke, oplossingsgerichte en zorgvuldige opstelling.